Profesionālās tālākizglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija - ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis) Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas teorētiskās daļas testa jautājumi

Profesionālās tālākizglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (trešais profesionālās kvalifikācijas līmenis) Profesionālās kvalifikācijas eksāmena programmas teorētiskās daļas testa jautājumi